SERTİFİKALARIMIZ

Firmamız, uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet göstermekte ve müşterilerimize en yüksek düzeyde güvenlik sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüdümüzü desteklemek için, çeşitli ISO standartlarına uygun belgelendirmeler almış bulunmaktayız.

 

ISO 18788: Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi belgesi, özel güvenlik operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesini ve uygulanmasını sağlar.

ISO 450001: Endüstriyel Güvenlik Yönetim Sistemi belgesi, endüstriyel tesislerimizin güvenliğini sağlamak ve endüstriyel riskleri yönetmek için standartlar belirler.

ISO/IEC 270001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, bilgi varlıklarımızı korumak, bilgi güvenliği risklerini yönetmek ve bilgi güvenliği yönetim süreçlerini geliştirmek için bir çerçeve sunar.

ISO 31001: Risk Yönetim Sistemi belgesi, iş operasyonlarımızın ve müşteri hizmetlerimizin potansiyel risklerini tanımlamak, analiz etmek ve yönetmek için bir sistem sunar.

ISO 41001: Yönetim Sistemleri Standardı, tesislerimizin etkin yönetimini ve işletilmesini sağlar, temizlik, güvenlik ve bakım gibi hizmetleri optimize etmemize yardımcı olur.

ISO 37001: Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi belgesi, etik iş uygulamalarını teşvik eder ve yolsuzluk riskini azaltmaya odaklanır.

ISO 44001: İşbirliği Yönetim Sistemi belgesi, paydaşlarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurmayı, işbirliği ve uyum içinde çalışmayı teşvik eder.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi belgesi, iş operasyonlarımızın kalitesini sürekli olarak izler ve iyileştirir, müşteri memnuniyetini sağlamak için kalite standartlarını belirler.

ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi, müşteri şikayetlerini etkin bir şekilde ele almayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

ISO 22301: İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgesi, iş sürekliliği planlarımızın etkinliğini ve kriz durumlarında işlerimizin devamlılığını sağlamak için geliştirilmiş bir çerçevedir.

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi belgesi, çevresel etkimizi azaltmak, doğal kaynakları korumak ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için çeşitli süreçleri içerir.

 

SERTİFİKALARIMIZ