Risk Yönetimi ve Uyum Çercevesi

Alsancak Güvenlik, risk tutumlarının analizini ve kapsamlı risk azaltma planlarının formülasyonunu kapsayan sağlam bir risk yönetimi yaklaşımına bağlıdır. Stratejik odağımız, Sorumluluk Alanlarının (AoR) titizlikle gözlemlenmesine, kapsamlı tehdit analizine ve kilit arazilerin belirlenmesine kadar uzanmaktadır.

Önemli operasyonel noktalar şunlardır:

  • Yardım Faaliyeti Optimizasyonu: Kritik durumlarda hızlı ve etkili müdahaleler sağlayarak yardım faaliyetlerinin verimliliğini artırmaya çalışıyoruz.
  • Hükümet ve Halkla İlişkiler: Alsancak, yerel ve kamu yetkilileriyle olumlu ilişkiler kurulmasına ve sürdürülmesine aktif olarak yardımcı olur ve işbirliğine dayalı çabaları teşvik eder.
  • Altyapı Planlaması: Ekibimiz, Stratejik Toplanma ve Hazırlanma Alanı (SASE) Dağıtım Noktalarını belirlemeye ve kaynakları en uygun müdahale için stratejik olarak yerleştirmeye kendini adamıştır.
  • Tesis Standartları: Alsancak, korumamız altındaki kişilerin refahını ve memnuniyetini sağlamak için konforlu ve hijyenik tesislerin sağlanmasına öncelik verir.

Alsancak Güvenlik, uluslararası standartlara ve Türk mevzuatına uygun olarak

  • Türk Özel Güvenlik Hizmeti Kanunu
  • Özel Güvenlik Sağlayıcıları için Uluslararası Davranış Kuralları (ICoC)
  • Prosedür Standartları (SOP'ler)
  • ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sistemi
  • BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Temel İlkeleri
  • Güvenlik ve İnsan Haklarına İlişkin Gönüllü İlkeler

Bu kapsamlı çerçeve, Alsancak'ın yasal uyum, etik davranış ve insan haklarına saygıyı vurgulayarak özel güvenlik hizmetlerinde en yüksek standartları korumaya olan bağlılığının altını çizmektedir.