Çerez Aydınlatma Metni

Alsancak, bu sitede çerezlerin kullanımına izin verir. Bu siteyi kullanarak, hem çerez hem de kullanıcı sözleşmesi koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

ALSANCAK GRUP GÜVENLİK WEB SİTESİ ÇEREZLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu
  Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Alsancak Türkiye’de kurulu, Alsancak Grup Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd Şti .veri sorumlusu (“Alsancak” ya da “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
 2. Amaç
  Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.
  İnternet sitemizde hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezleri ile tarafınızın onayına bağlı şekilde başkaca çerezler kullanılmaktadır. İlgili çerezler ve kullanım alanlarına ilişkin detaylı bilgi işbu metinde açıklanmıştır.
  Alsancak, bu sitede çerezlerin kullanımına izin verir.
 3. Hukuki Sebep
  Kesinlikle gerekli çerezler yoluyla elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”; diğer tüm çerez türleri yoluyla elde edilen kişisel veriler ise ilgili kişinin açık rızasına dayanılarak işlenmektedir.
  Alsancak’in veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiyi www.alsancakguvenlik.com adresinde yer alan “Alsancak Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda bulabilirsiniz.
 4. Çerezler Hakkında
  Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, cihazınıza depolanan küçük bir metin ya da görsel dosyasıdır. Çerezler, Alsancak web sitelerini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığı ile cihazınıza depolanır. Bağlandığınız cihaza göre (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.) depolanan çerez değişiklik gösterecektir. Alsancak sitesini, aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız, kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz algılar ve bu yönde bildirim elde etmeniz sağlanır.
  Bağlantı kurduğunuz her bir web tarayıcısının çerez uygulama yöntemleri farklıdır. İnternet tarayıcınızın çerez kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgi almak için "yardım" sekmelerini kullanabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.


4.1. Çerezler ne amaçla kullanılır?
Çerezler, Alsancak sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, hizmetlerin ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmesini yapmak ve kullanıcılara özelleştirilmiş bir deneyim sunmak amacı ile kullanılır. Aynı zamanda www.alsancakguvenlik.com sitesinin ve bağlı bulunduğu diğer sitelerin nasıl kullanıldığını, kullanıcıların hangi sayfalarda daha çok vakit geçirdiğini anlamamıza yardım eder. Bu toplu veriler, isimsizdir ve yalnızca istatistiki amaçlar için kullanılır.

Tüm hakları saklıdır. En son ve geçerli sürüm yayında olandır. Baskı alındığında tarihin geçerliliğini sistemden kontrol etmek her kullanıcının kendi sorumluluğundadır.


4.2. Alsancak Çerezleri
Alsancak, www.alsancakguvenlik.com web sitesinde ve bağlı şirket web sitelerinde her iki tür çereze de (Kalıcı ve Oturum) yer verir. Kalıcı ve oturum çerezlerine ek olarak, aşağıdaki çerez türlerinin kullanımını da Alsancak saklı tutar.
• Kampanya sayfaları çerezleri
• Disclaimer sayfa çerezleri
• Dil seçim çerezi
• Google Analytics çerezi
• Sosyal mecra çerezleri (Facebook, Google Plus, Linkedln, Twitter ya da benzeri)
• Youtube video çerezleri


4.3. Google Analytics
Alsancak, Google inc. tarafından sunulan analiz setlerine web sitesinde yer vermektedir. Google, Alsancak web sitesi için analiz çerezleri belirler ve bu çerezler sayesinde aktivite raporlamaları çıkarır.
Google, Alsancak web sitesinden almış olduğu verileri depolar. Google, yasal mevzuatlardan dolayı bu verileri 3. parti kuruluşlar ile paylaşmak durumunda kaldığı zamanlardaki hakkını saklı tutar. Google'ın gizlilik koşulları için detaylı bilgi için www.google.com/pricacypolicy.html adresini ziyaret edebilirsiniz.


4.4. Diğer Çerez Türleri

Performans Çerezleri:
Alsancak web sitelerinde ya da diğer web sitelerinde nerelerde gezdiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz toplu veri aktarımı sağlar. Kalıcı çerez türlerindendir.


İşlevsellik Çerezleri
Yorumları, oylamaları, sayfaları, yer imlerini ya da paylaştığınız içerikleri görmemizi sağlayan çerez türleridir. Üçüncü parti çerezleridir ve oturum bazlı olarak değerlendirilmektedir. Sosyal medya çerezleri de bu çerez grubunda değerlendirilir.


Çalışan Portalı Çerezleri:
Tercihlerinizi, giriş bilgilerinizi ve ilgilendiğiniz pozisyonları o andaki ve gelecekteki ziyaretleriniz için hatırlayan çerezdir. Kalıcı çerez türlerindendir.


Hedefleme/Reklam Çerezleri:
Ziyaretçiler hakkında, bir Alsancak web sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz bilgilerin toplandığı çerez türüdür. Kalıcı, oturum ya da üçüncü parti çerez türleri arasında yer almaktadır.


Zengin Medya Çerezleri:
Alsancak ve ortaklarının web sitelerinde, video oynatma, çevrimiçi etkileşime geçme ya da dosya indirme gibi faaliyetler için kullanılan çerezlerdir. Youtube çerezleri, bu grupta değerlendirilmektedir.


4.5. Çerezler nasıl kullanılıyor?
Ziyaret ettiğiniz sayfalar, piksel etiketleri aracılığı ile kullanılarak, tanıtım faaliyetlerimiz ya da web site optimizasyon çalışmalarımız için kullanılabilir veriler oluşturur. Bu sayede gelen ziyaretçilerin davranışlarını anlamamızda bize yardımcı olur. Alsancak web sitelerini ziyaret ettiğinizde, bu web sitesi çerezlerini alırsınız. Bu çerezler kişisel kullanım alışkanlıklarınızı alır, ancak kimlik bilgilerinize erişim hakkı yoktur.


4.6. Çerezleri nasıl kontrol edebilirim?
Birçok İnternet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Alsancak web sitelerine eriştiğinizde, bu çerezlerin kullanımına da izin vermiş olursunuz.


Çerez/Cookie yönetiminin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla bu kullanımları düzenleyebilir, piksel alımlarını durdurabilirsiniz.

Eğer çerez kullanımını devre dışı bırakırsanız, bu eylem Alsancak sitelerindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Örneğin; sizin için oluşturulmuş özel tekliflerden mahrum kalabilir, sitenin belirli yerlerine erişim sağlayamayabilirsiniz.


Alsancak web sitelerine giriş yaptığınız her bir cihaz için, eşsiz bir piksel kodu oluşturulur. Bu nedenle cihazlarınızın her birindeki tarayıcı tercihlerini ayarlamanız, erişim sağlama/engelleme ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir.

 1. İlgili Kişi Talepleri


Yukarıda belirtilen bilgiler ile ilgili sorularınızı, Alsancak Grup Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd Şti. iletişim hattı üzerinden sorabilirsiniz. Bunun için info@alsancakguvenlik.com adresine "Alsancak Çerez Kullanım Hakkı" başlıklı bir mail atmanız yeterlidir. En kısa sürede tarafınıza dönüş sağlanacaktır.


6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre www.alsancakguvenlik.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak form içerinde belirtilen başvuru yöntemlerinden biri ile iletmeniz durumunda, Kanun’un 13. Maddesinde öngörüldüğü üzere talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yazılı cevap vermek suretiyle sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Alsancak’ın Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır. Alsancak, veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip oldukları haklara ilişkin başvurularını kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklamak şartıyla reddedebilir.