• Büyükelçilikler
  • Tehlikeli Madde Depoları ve Üretim Alanları
  • Patlayıcı Madde İçeren Alanların Temizliği
  • Stratejik Öneme Sahip Binalar